Akademik

Rektörlük Ortak Dersler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Küçükmehmetoğlu
Öğr. Gör. Dr. Eda Gül Roidi
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Demir
Öğr. Gör. Dr. Tibet İnal
Öğr. Gör. Dr. Tülin Ayşe Koç
Öğr. Gör. Ahmet Baran Perçin
Öğr. Gör. Alev Gültürk Uysal
Öğr. Gör. Aslıhan Salatacı